Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NOMINACJE PROFESORSKIE NASZYCH PRACOWNIKÓW

obrazek:

Serdecznie gratulujemy artystom z Wydziału Sztuk Pięknych: prof. dr hab. Elżbiecie Jabłońskiej i prof. dr hab. Ireneuszowi Kopaczowi otrzymania nominacji profesorskich.

Prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska - artystka wizualna związana z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1995 obroniła dyplom z grafiki warsztatowej i aneks z rysunku. Od roku 1996 roku zatrudniona w Katedrze Rysunku UMK. W 2004 roku obroniła doktorat w zakresie sztuk pięknych pod opieką promotorską prof. dr. hab. Bogdana Chmielewskiego. Kwalifikacje II stopnia uzyskała w roku 2014 w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych. W latach 2015–2019 pełniła funkcję kierowniczki Katedry Rysunku. Obecnie jest przewodniczącą Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki. Aktywna na polskiej i międzynarodowej scenie artystycznej. Autorka wielu wystaw, pokazów i projektów  indywidualnych oraz zbiorowych. Wielokrotnie doceniona i nagrodzona za swoją aktywność twórczą. Zajmuje się głównie działaniami czasowo-przestrzennymi i performatywnymi, fotografią i instalacjami site specific. W jej dorobku znajdują się realizacje długofalowe oparte na współpracy z instytucjami kultury i publicznością, projekty aktywizujące różne środowiska oraz próby kuratorskie. Wykorzystując i przekształcając popkulturowe stereotypy i klisze kobiecości, prowadzi przepełnioną ironią grę z rolami społecznymi przypisanymi kobiecie, a jednocześnie z mechanizmami instytucji sztuki. Poddaje też refleksji zaangażowanie społeczne artystów oraz bada relacje semantyczne i niepokoi widza nieadekwatnością formy i treści językowego zapisu. Jej prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych i muzealnych w Polsce i za granicą. Założycielka i prezeska Fundacji W788. Mieszka i pracuje w Kozielcu nad Wisłą. www.elajablonska.com

Prof. dr hab. Ireneusz Kopacz – zatrudniony w Katedrze Malarstwa UMK. Stopień doktora i kwalifikacje w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych, specjalność malarstwo, nadała mu w 2004 r. Rada Wydziału macierzystej uczelni, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Kompozycyjna równowaga i kolorystyczna harmonia moich światów". W 2012 roku przedłożył rozprawę habilitacyjną zatytułowaną "Harmonia form. Struktury kolażowe". Od roku 2017 pracuje na stanowisku profesora UMK, od 2019 roku pełni funkcję kierownika Katedry Malarstwa. Działania twórcze prof. dr. hab. Ireneusza Kopacza to poszukiwania intuicyjnych rozwiązań kompozycyjnych na powierzchni obrazu - kompozycji oszczędnych w kolorze, najczęściej horyzontalnych i nasycanych subtelnymi znaczeniami. Proces powstawania pracy, będący unikatową możliwością przekazania myśli obrazem abstrakcyjnym, jest dla artysty także okazją do poszukiwań w zakresie materiałów (struktur) wykorzystywanych w kompozycjach kolażowych. Prof. Ireneusz Kopacz jest autorem 28 wystaw indywidualnych, wziął udział w blisko 180 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, a także 30 plenerach, sympozjach i warsztatach artystycznych. Za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.

pozostałe wiadomości