Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

TEKA KRYTYKA U STUDENTÓW KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ

obrazek:

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Koła Naukowego Studentów Krytyki Artystycznej, pod nazwą „Teka Krytyka”. Istotą pomysłu było stworzenie neutralnej przestrzeni dla młodych krytyków, pozwalającej na publikację tekstów krytycznych, relacji z wydarzeń artystycznych oraz materiałów popularyzacyjno-edukacyjnych z zakresu sztuk wizualnych. Członkowie wypowiadają się przy użyciu zróżnicowanych form przekazu: tekstów publicystycznych, fotografii czy materiałów wideo. Projekt realizowany jest na łamach stworzonej dla niego strony www, kanału YouTube oraz Facebooka.
Zapraszamy na stronę internetową
https://knskaumk.wixsite.com/teka-krytyka

pozostałe wiadomości