Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

20-21 V 2021 r. KONFERENCJA „DZIEDZICTWO RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO". LINKI DO SPOTKAŃ

Zdjęcie ilustracyjne

 

 

 

Pracownicy Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby serdecznie zapraszają do udziału w II Konferencji Naukowej „Dziedzictwo rzemiosła artystycznego - tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja”, która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2021 r. w trybie zdalnym.
Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej problematyki badawczej i konserwatorskiej zabytków rzemiosła artystycznego, wykonanych z użyciem takich materiałów jak: drewno, szkło, ceramika, kość słoniowa, szylkret, masa perłowa, laka czy metal. Zakres tematyczny konferencji obejmuje techniki wykonania i zdobienia przedmiotów rzemiosła artystycznego, metodykę badań, przyczyny niszczenia obiektów zabytkowych oraz sposoby ich konserwacji, przechowywania i ekspozycji.
Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się badaniami materiałoznawczymi, historią technik rzemieślniczych, konserwatorów zabytków oraz pracowników muzeów.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://dra.umk.pl/pages/main_page/.

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym na platformie MS Teams.

Link do spotkania w czwartek 20 maja (sesja I-III):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a499c29db82b945659203417bd407ddbc%40thread.tacv2/1620925332455?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%22f3bf68a9-5ec8-4d14-88cd-0670163b0670%22%7d
Link do spotkania w piątek 21 maja (sesja IV-V):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a499c29db82b945659203417bd407ddbc%40thread.tacv2/1620925593405?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%22f3bf68a9-5ec8-4d14-88cd-0670163b0670%22%7d

pozostałe wiadomości