Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KONFERENCJA „DZIEDZICTWO RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO"

obrazek:

Pracownicy Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby serdecznie zapraszają do udziału w II Konferencji Naukowej „Dziedzictwo rzemiosła artystycznego - tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja”, która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2021 r. w trybie zdalnym.
Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej problematyki badawczej i konserwatorskiej zabytków rzemiosła artystycznego, wykonanych z użyciem takich materiałów jak: drewno, szkło, ceramika, kość słoniowa, szylkret, masa perłowa, laka czy metal. Zakres tematyczny konferencji obejmuje techniki wykonania i zdobienia przedmiotów rzemiosła artystycznego, metodykę badań, przyczyny niszczenia obiektów zabytkowych oraz sposoby ich konserwacji, przechowywania i ekspozycji.
Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się badaniami materiałoznawczymi, historią technik rzemieślniczych, konserwatorów zabytków oraz pracowników muzeów.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje techniki wykonania i zdobienia przedmiotów rzemiosła artystycznego, metodykę badań, przyczyny niszczenia obiektów zabytkowych oraz sposoby ich konserwacji, przechowywania i ekspozycji.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji: dra.umk.pl

pozostałe wiadomości