Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Dr Ulrich Schaaf zdobywcą grantu

obrazek:

OPUS 18 – Grant NCN na interdyscyplinarne badania toruńskich więźb dachowych

18 maja br. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki swych trzech flagowych konkursów:  OPUS, PRELUDIUM i SONATA. W ramach 18 edycji konkursu OPUS do NCN wpłynęły 2 133 wnioski na łączną kwotę niemal 2,2 mld zł, spośród których do finansowania zakwalifikowano 350 projektów (16% złożonych wniosków).

Niezmiernie miło nam poinformować, że w konkursie OPUS, HS 2 dofinansowanie otrzymał projekt naukowo-badawczy "Sztuka ciesielska i rozwój budownictwa świeckiego na terenie Starego i Nowego Miasta Torunia od średniowiecza do końca XVIII w. w świetle interdyscyplinarnych badań więźb dachowych", którego kierownikiem jest pracownik Katedry Konserwatorstwa dr inż. arch. Urlich Schaaf.  Kwota finansowania grantu wynosi 456 496 zł.

Głównym celem kierowanego przez dr. Schaafa projektu jest rozpoznanie i przebadanie historycznych więźb na terenie Starego i Nowego Miasta w Toruniu powstałych od średniowiecza do końca XVIII w.  Badania obejmą wstępną inwentaryzację zasobu terenowego oraz szczegółową analizę architektoniczno-historyczno-dendrochronologiczną wybranych konstrukcji, która dostarczy wiedzy na temat historycznego warsztatu ciesielskiego oraz typologii konstrukcji. Prowadzone na dalszych etapach prac rozwarstwienie chronologiczne i rekonstrukcja pierwotnego układu więźb pozwolą m. in. na uszczegółowienie historii budowlanej toruńskich domostw mieszczańskich. Zdobyta wiedza umożliwi charakterystykę procesu budowlanego od XIV do końca XVIII w., a także określenie typów konstrukcyjnych więźb i ich rozwoju.

 Gratulujemy!

 

pozostałe wiadomości