Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

RYSOWAĆ.

obrazek:

Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ.

Już po raz dziewiąty Katedra Rysunku organizuje Międzynarodową Wystawę Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ. Tym razem hasłem wywoławczym jest #RYSOWAĆ HASHTAG RYSOWAĆ. W styczniu rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń, które można nadsyłać do 29 marca na adres rysowac2020@gmail.com Zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów (z roczników 2019, 2018 ) uczelni artystycznych  do nadsyłania propozycji!!! Otwarcie wystawy odbędzie się w maju 2020 roku w Galerii Sztuki Wozownia.

Wszystkie informacje regulamin, idea, karta zgłoszenia znajdują się na stronie:

www.rysowac.wordpress.com

Założeniem wystaw organizowanych przez Katedrę Rysunku UMK od 2008 jest pokazanie rysunku w całej jego różnorodności, poczynając od dobrego rysunku klasycznego, przez rysunek użytkowy, ilustracyjny, poprzez rozwiązania mniej konwencjonalne, przybierające formę instalacji, animacji, akcji, performance, aż po realizacje czysto konceptualne.

pozostałe wiadomości