Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KOLEKCJA SKŁUDZEWSKA

obrazek:

Wystawa w Galerii Forum UMK w Toruniu na 30-LECIE FUNDACJI PIĘKNIEJSZEGO ŚWIATA

Wernisaż 16 stycznia 2020 r. godz. 13.00

Wystawa prezentuje prace 50 artystów uprawiających malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, instalacje, obiekty oraz dokumentację fotograficzną działań. Dzieła stanowią część Kolekcji Skłudzewskiej tworzonej od 2003 roku przez Fundację Piękniejszego Świata.

Prezentacja Kolekcji w uczelnianej galerii Forum Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma charakter jubileuszowego przedstawienia części dorobku interdyscyplinarnych plenerów profesjonalistów. Jest manifestacją obecności środowiskowej i współpracy z Uczelnią. Organizowane w Skłudzewie od roku 2003 pod hasłem „Przestrzeń Przyrody” spotkania twórców, stały się za sprawą organizatorów z Fundacji Piękniejszego Świata ważnym rozdziałem życia artystyczno-naukowego regionu kujawsko-pomorskiego. Te malarsko-rzeźbiarskie plenery, ale i estetyczno-przyrodnicze sympozja, z czasem przerodziły się w ponadregionalne wydarzenia kulturalne o cechach specyficznego festiwalu sztuki. Uczestniczący w nich czynnie artyści zawsze znajdowali dogodne warunki do prezentacji swoich koncepcji artystycznych, do korzystania bez ograniczeń z możliwości wymiany warsztatowych doświadczeń twórczych. Ich aktywność artystyczna zaplanowana była w szeroko zakrojonym obszarze dydaktyki społecznej. Dla uczestników biernych, zaproszonych gości, kibicujących sympatyków, publiczności wernisażowej tworzono sposobność uczestniczenia w performatywnie rozwiniętych akcjach. Dotyczyły one popularyzacji, niełatwych przecież, zagadnień sztuki współczesnej. Dzięki kompetentnym i konsekwentnym staraniom organizatorów wszyscy uczestnicy plenerów otrzymywali szansę uczestnictwa w manifestacji idealistycznego pojmowania sztuki. Nazwa – Fundacja Piękniejszego Świata - zobowiązuje. Nie sposób więc uniknąć w Skłudzewie, niewygodnych, dla artystów postmodernistycznej doby, pytań. Są to pytania o naturę piękna, o zawiłe drogi percepcji wartości estetycznych w kulturze.  Zapraszani artyści rekrutują się z wielu krajowych środowisk twórczych. Liczną reprezentację stanowią, co zrozumiałe, malarze, rzeźbiarze, ceramicy, graficy, fotograficy, architekci oraz przedstawiciele świata nauki, muzyki i duchowieństwa, pochodzący z pobliskich miast: Torunia, Bydgoszczy i Grudziądza. Znamienna dla OPP jest obecność twórców z Krakowa, Bochni, Tarnowa, Wrocławia i Opola oraz Poznania, Łodzi i Gdańska. Cechą główną, porządkującą listę zaproszonych plenerowiczów, jest profesjonalizm, mierzony miarą ich artystycznego dorobku, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia pedagogicznego. Ważna dla animatorów Fundacji jest specjalizacja w dziedzinach związanych z edukacją plastyczną. Założenia interdyscyplinarnych plenerów, które odbywają się systematycznie w Skłudzewie, zostały ustalone z poszanowaniem tradycyjnych wartości etyczno-estetycznych, które oparte na fundamentalnych elementach dziedzictwa sztuki współczesnej, dobrze służą integracji środowisk twórczych. Koncepcja Kolekcji Skłudzewskiej zakładała pozyskiwanie nowych, wartościowych dzieł sztuki współczesnej, a z założenia miały to być dzieła stworzone w Skłudzewie, w określonym miejscu i czasie, przez wybranych artystów.

Inicjatorzy pleneru jawnie odwołują się do praktyk artystycznych o charakterze psychoterapeutycznym, a także do misyjności edukacji plastycznej w zakresie popularyzacji wybranych zagadnień sztuki współczesnej a gromadzone w Kolekcji Skłudzewskiej dzieła stanowią dla prowadzących Fundację kapitał, procentujący w ich działalności oświatowej, kulturotwórczej oraz ideowej.

Trudna do pogodzenia dionizyjska postawa głosząca prawo jednostki do realizacji indywidualnych pasji z apollińską postawą poszukiwaczy uniwersalnego piękna, znajduje w zgromadzonych w Skłudzewskiej Kolekcji dziełach zadziwiająco przekonywujący wyraz.

Kompletując Kolekcję, na którą składają się malarstwo sztalugowe i rzeźba plenerowa, ceramika i grafika, rysunek i dzieła konceptualne oraz fotografia i inne media, kuratorzy plenerów nie rezygnują z prac o charakterze efemerycznym i eksperymentalnym. Dbają bowiem o to, aby organizowane przez nich pod hasłem; „Przestrzeń Przyrody” plenery nie przestały być przestrzenią niekłamanej wolności twórczej. Przestrzenią Wolności.

Skłudzewska Kolekcja sztuki współczesnej dobrze służy Fundacji upowszechniającej wartości artystyczne i estetyczne dzieł wśród jak najszerszego grona odbiorców, jest pomocna w pracy dydaktycznej. Źródło inspiracji dla dzieci i młodzieży, stanowi ważny punkt odniesienia. Jest trwałą wartością w dorobku Fundacji, dokumentującej bieżącą twórczość środowiska artystycznego kujawsko-pomorskiego regionu w kontekście wybranych przykładów krajowych i zagranicznych.

 

Kuratorzy Plenerów

Aleksander Pieniek, Danuta Sowińska-Warmbier

Leszek Warmbier, 

Autorzy prac:

Zofia Dąbrowska – Toruń, Irina Bołdina-Styczeń – Bochnia, Grażyna Borowik-Pieniek – Kraków

Stanisław Brach – Kraków, Alexander Fraj Pieniek  – Kraków, Kazimiera Frymark-Błaszczyk – Łódź

Małgorzta Futkowska – Opole, Bożena Gierada - Gdańsk, Stanisław Gierada – Gdańsk

Maria Gogola - Wrocław, Justyna Grzebieniowska – Czarne Błoto/ k. Torunia

Czesława Gucz -Toruń, Marek Hoffman – Toruń, Elżbieta John-Józefowicz – Grudziądz

Maciej Józefowicz – Grudziądz, Monika Kamińska – Nysa, Anna Kola – Rozgarty/ k. Torunia

Bożena Komowska - Gdańsk, Elżbieta Kopacz – Toruń, Ireneusz Kopacz - Toruń

Peter Krupa – Levocza (Słowacja), Stanisław Lackowski – Nowa Wieś/ k. Torunia

Wojciech Maciejewski – Bydgoszcz, Tadeusz Marciniak  – Toruń

Krzysztof Mazur – Biskupice/ k. Torunia, Małgorzata Mizia - Kraków

Eugeniusz Molski – Nowy Wiśnicz, Emiliano Morandi - Bergamo (Włochy)

Maria Pokorska - Toruń, Mirosława Rochecka – Toruń

Kazimierz Rochecki – Toruń, Waldemar Rudyk – Chełmek

Anna Singh – Goa (Indie), Anant Singh – Goa (Indie)

Magdalena Skwarek - Sopot, Danuta Sowińska-Warmbier – Skłudzewo/ k. Torunia

Marian Stępak – Toruń, Klara Stolp – Grudziądz, Joanna Strzelecka-Traczykowska – Toruń

Andrzej Szewczyk – Bochnia, Ewa Świokła-Cienkowska - Toruń

Jolanta Tacakiewicz-Lipińska – Nysa, Krzysztof Warmbier – Skłudzewo/ k. Torunia

Leszek Warmbier  – Skłudzewo/ k. Torunia, Sławomir Warmbier – Lębork

Honorata Werszler – Wrocław, Rafał Werszler - Wrocław

Maciej Wierzbicki – Toruń, Anna Wysocka – Toruń

Adriana Zych - Łódź, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozostałe wiadomości