Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof. UMK na konferencji CIHA

obrazek:

Prezentacja wyników badań na konferencji CIHA

Dr hab. Dorota Kamińska-Jones prof. UMK prezentowała wyniki swoich badań na konferencji CIHA India International Colloquium “Art, Design and Society” zorganizowanym przez The Department of History of Art, National Museum Institute wraz z Comité International d’Histoire de l’Art (CIHA) w New Delhi, a także rozmawiała o możliwości współpracy pomiędzy Wydziałem Sztuk Pięknych UMK a National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology w New Dehli. Prof. Kamińska-Jones przekazała Pani Dyrektor - prof. dr Anupie Pande dary od Pani Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych - prof. dr. hab. Elżbiety Basiul.

 Aktywność naukowa

W dniach 28-30 XI 2018 dr hab. Dorota Kamińska-Jones prof. UMK (Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej) reprezentowała nasz Wydział na CIHA India International Colloquium 2018 “Art, Design and Society” zorganizowanym przez The Department of History of Art, National Museum Institute wraz z Comité International d’Histoire de l’Art (CIHA). To prestiżowe wydarzenie naukowe zgromadziło ponad 100 naukowców z 23 krajów. Warto podkreślić że prof. Kamińska-Jones była jedyną reprezentantką Polski w tym wyśmienitym gronie badaczy, wygłosiła ona referat, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i zostanie opublikowany w Indiach. http://cihaindia2018.in/

 W dniach od 2 do 6 lipca dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof UMK, reprezentowała nasz Wydział na The 24th Conference of the European Association for South Asian Archaeology, która miała miejsce na University of Naples “L’Orientale” (UNO) i ISMEO – International Association for Mediterranean and Oriental Studies. Należy podkreślić, że the European Association for South Asian Archaeology należy do najbardziej prestiżowych na organizacji na świecie zrzeszających badaczy Azji Południowo-Wschodniej, a członkostwo w niej można uzyskać jedynie poprzez akceptację referatu na konferencję. Tym bardziej na podkreślenie zasługuje fakt, że prof. Kamińska-Jones została przyjęta do tego wybitnego grona. Nasz Wydział ma więc swoją reprezentantkę w tak znamienitej organizacji. Wyjazd na Konferencję był możliwy jedynie dzięki wsparciu Pani Dziekan WSzP - Pani prof. dr hab. Elżbiety Basiul.

5 lutego 2018 dr hab. Dorota Kamińska Jones, prof. UMK pracująca na naszym Wydziale, wygłosiła wykład pt. "Woman, Art and Colonization. Images of Women in the Indian-British Contact Zone" na zaproszenie National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology w New Dehli. Wykład był oparty na wynikach badań prof. Kamińskiej-Jones, opublikowanych w rozprawie "Kobieta, sztuka i kolonizacja. Wizerunki kobiet w strefie kontaktu indyjsko-brytyjskiego", wyd. UMK 2017 (http://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/4199/kobieta-sztuka-i-kolonizacja-wizerunki-kobiet-w-strefie-kontaktu-indyjsko-brytyjskiego). Wykład spotkał się z ogromnym zainteresowaniem prof. dr Anupy Pande - dyrektor Instytucji oraz zgromadzonych słuchaczy. Rozmawiano o możliwościach publikacji książki w języku angielskim w Indiach.

 W dniach 24–27 sierpnia  2017 pani dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof. UMK reprezentowała nasz wydział na konferencji pt.: 2nd Conference of the European Association for Asian Art and Archaeology zorganizowanej przez European Association for Asian Art and Archaeology (EAAA), która miała miejsce na University of Zurich. Pani profesor wygłosiła na nim referat pt. Unity in Diversity: The Birla Temple in Delhi as an Example of National Art. To niezwykle prestiżowe wydarzenie naukowe zgromadziło badaczy z całego świata, którzy zaprezentowali najnowsze wyniki badań podczas 48 paneli. Dzięki wystąpieniu pani profesor badania prowadzone na naszym Wydziale i Uniwersytecie zaistniały na arenie międzynarodowej.

 

Na pierwszym zdjęciu w Galerii: dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof. UMK przekazuje prezenty od Pani Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych - prof. dr. hab. Elżbiety Basiul oraz materiały promocyjne Wydziału Sztuk Pięknych UMK prof. dr Anupie Pande Dyrektor National Museum Institute of History of Art, Conservation & Museology, New Delhi. 

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć