Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pamięci prof. Józefa Poklewskiego

obrazek:

Studia w historii sztuki i kultury wileńskiej (wybór tekstów)

 

 

 

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić na uroczystą promocję książki prof. Józefa Poklewskiego: „Studia w historii sztuki i kultury wileńskiej (wybór tekstów)”, która odbędzie się 14 listopada, o godz. 18.00 w Sali Mieszczańskiej Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Książka jest, wydanym już pośmiertnie, zbiorem artykułów Profesora. Studia te pozwalają Czytelnikom poznać życie kulturalne i artystyczne dawnego polskiego Wilna; profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego, wileńskich pisarzy, malarzy, architektów i wykładowców, których historia splotła się z dziejami obecnego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pisząc o Wilnie Profesor wracał do swoich korzeni, a tym samym do korzeni wielu Torunian…

Prezentacja książki jest wydarzeniem towarzyszącym Międzynarodowej Konferencji Naukowej, „Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczpospolitej w epoce rozbiorów”.

Komitet Redakcyjny:

Elżbieta Pilecka, Alicja Saar-Kozłowska, Małgorzata Wawrzak

 

pozostałe wiadomości