Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Polska Nagroda Innowacyjności 2019 w rękach prof. dr hab. Elżbiety Basiul

obrazek:

"Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych prof. dr hab. Elżbieta Basiul odebrała Polską Nagrodę Innowacyjności 2019 z rąk Jurgena Tiedje, przedstawiciela Komisji Europejskiej ds. badań i innowacyjności. Wręczenie nagrody odbyło się podczas VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który miał miejsce w Olszynie w dniach 24-25 października.

Nagroda przyznana została w sferze gospodarczej za działalność badawczą i konserwatorską na rzecz otoczenia gospodarczego, zwłaszcza na rzecz podmiotów zagranicznych, w tym plany rozwoju realizowane poprzez powstające Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego, jak również za działalność projektowo-artystyczną.

Podczas VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości odbyło się blisko 30 paneli dyskusyjnych, podczas których omawiane były najistotniejsze kwestie polskiej oraz europejskiej gospodarki. Uczestnicy mieli okazję dyskutować na temat innowacyjności, rozwoju samorządów regionalnych oraz lokalnych, nowoczesnych usługach dla biznesu. Podejmowane były tematy ekspansji zagranicznej, szkolnictwa wyższego, energetyki, medycyny czy przemysłu 4.0. Podczas specjalnego spotkania z przedstawicielem Komisji Europejskiej omawiano możliwości udziału w nowym unijnym programie ramowym na rzecz badań i innowacji "Horyzont Europa”, w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027.

 Polska Nagroda Innowacyjności to program gospodarczy prowadzony przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję „Forum Przedsiębiorczości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Otrzymują ją najbardziej innowacyjne oraz kreatywne firmy, uczelnie, instytuty i instytucje działające w naszym kraju. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej intensywnego rozwoju. Laureatami tego prestiżowego konkursu są zatem wiodące w na naszym rynku podmioty, prowadzące szeroką działalność naukową i rozwojową oraz promujące współpracę nauki z biznesem. Udział w tym przedsięwzięciu jest również doskonałą okazją do promowania ciekawych i nowatorskich rozwiązań, między innymi tych z wykorzystaniem pieniędzy unijnych. W kapitule konkursu zasiadają przedstawicie nauki, biznesu i samorządu."

pozostałe wiadomości