ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Terminarz posiedzeń Rady Dyscypliny Nauki o Sztuce

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ

RADY DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 18.10.2022 r.         godz. 1130

15.11.2022 r.         godz. 1130

13.12.2022 r.         godz. 1130

10.01.2023 r.         godz. 1130

07.02.2023 r.         godz. 1130

07.03.2023 r.         godz. 1130

18.04.2023 r.         godz. 1130

16.05.2023 r.         godz. 1130

13.06.2023 r.         godz. 1130

12.09.2023 r.          godz. 1130