Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

WYKŁADOWCY

WYKŁADOWCY

Nasi wykwalifikowani i zaangażowani wykładowcy zadbają o wszelkie aspekty umiejętności językowych, takie jak:

– samodzielną prace z tekstami źródłowymi pochodzącymi z aktualnej literatury branżowej,

– naukę słownictwa specjalistycznego z obszaru sztuki,

– wykorzystanie słownictwa w dyskusjach i krytyce,

– tworzenie opisów prac artystycznych,

– właściwą i skuteczną realizację prezentacji ustnych,

– przejrzyste struktury gramatyczne z ćwiczeniami praktycznymi.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Jagna Wajda

pokój 8
+48 56 611 42 04
wajda@umk.pl

 

JĘZYK ROSYJSKI

mgr Lukasz Piotrowski

pokój 2
+48 56 611 49 65
lukaszsu45@umk.pl

 

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Karolina Wiśniewska

pokój 4
+48 56 611 42 08
charlie@umk.pl

 

JĘZYK ŁACIŃSKI

mgr Małgorzata Skórcz

pokój  3
+48 56 611 42 09
malgorzata.skorcz@umk.pl