Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

PO LEKTORACIE

Po skończonej nauce obowiązkowej warto zadbać o kontynuację nauki języka obcego, a przez to utrwalenie i doskonalenie zdobytych umiejętności. SPNJO oferuje szereg kursów na różnych poziomach kształtujących różne zdolności językowe.

Istotnym potwierdzeniem umiejętności językowych jest certyfikat międzynarodowy. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych prowadzi kursy przygotowujące do certyfikatów TELC, a także przeprowadza egzaminy.

Oferta uzupełniająca jest odpłatna.

Więcej informacji: 56 611 42 12 lub spnjo.umk.pl