Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Koło Naukowe Konserwatorów Papieru i Skóry

Koło Naukowe Konserwatorów Papieru i Skóry – jest organizacją zrzeszającą studentów. Celem działalności jest rozwijanie zainteresowań w zakresie konserwacji i restauracji dział sztuki, popularyzacja i poszerzanie wiedzy dotyczącej profilaktyki konserwatorskiej, współpraca z organizacjami naukowymi prowadzącymi działalność naukową o podobnym charakterze. W ramach spotkań planowane są kursy kaligrafii, produkcji papirusów itp., wyjazdy do placówek naukowych, konferencje, wykłady.

http://www.umk.pl/studenci/kola-i-organizacje/kola/?id=1444

 

Galeria zdjęć: