Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Koło artystyczno-naukowe Weź to

KOŁO ARTYSTYCZNO-NAUKOWE “WEŹ TO”

Koło Artystyczno-Naukowe „Weź to” powstało w 2012 roku z inicjatywy studentów Grafiki. W centrum naszych zainteresowań znajdują się sztuki wizualne oraz audiowizualne, w szczególności grafika, fotografia, film animowany. Realizujemy projekty artystyczne, edukacyjno-artystyczne, a także tworzymy wyda-rzenia kulturalne. Promujemy twórczość studencką, poprzez organizację wystaw i przeglądów.

Dotychczas zrealizowaliśmy m. in.:

Giełdę Prac Studentów WSzP na Placu Rapackiego w Toruniu (maj 2012),
Wyjazd na wystawy Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie (październik 2012),
Przegląd animacji studenckiej WEŹ TO porusza! w CSW Znaki Czasu w Toruniu (styczeń 2013),
Wystawę prac autorstwa członków Koła pt. HOMO PLANTATUS (luty 2013),
Warsztaty plastyczne dla dzieci WEŹ TO – animujemy, w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (kwiecień 2013),
Wystawę prac studentów WSzP Nowalijki na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego w Toruniu (współpraca z Samorządem Studenckim WSzP, lipiec 2013).

Zarząd:

prezes: Joanna Klepadło
zastępca prezesa: Marta Grzywińska
sekretarz: Weronika Marszelewska
opiekunowie: dr Tomasz Barczyk, dr Nikodem Pręgowski

Więcej o nas:

https://www.facebook.com/wez.to.9
http://www.grafika.umk.pl/wezto/