Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Ochrony Flory i Fauny

Zarząd koła: Zofia Pogoda, Wiktoria Makowska, Patrycja Woźniak, Wiktoria Nowotna, Aleksandra Woś

Opiekun koła: prof. dr hab. Mirosława Rochecka

Strona www: https://www.facebook.com/IKNOFIF

Kontakt: kontakt@IKNOFIF.pl