Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Koło Naukowe Studentów Konserwatorstwa

Koło Naukowe Studentów Konserwatorstwa powstało z inicjatywy studentów ochrony dóbr kultury spec. konserwatorstwo. Działamy w ramach Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swej pracy staramy się rozwijać nasze zainteresowania oraz zdobytą na studiach wiedzę z zakresu ochrony zabytków i konserwatorstwa. Nasza działalność opiera się na organizowaniu spotkań naukowych, a także wykładów popularyzatorskich z zakresu historii sztuki, architektury i konserwatorstwa, organizowanie objazdów naukowych oraz zajęć terenowych.

Osiągnięcia:

Katalog detalu architektonicznego włocławskich domów i kamienic (2013)

Katalog architektury drewnianej w Toruniu (2011-2013)

Dokumentacja Kościoła Pokoju w Jaworze (2012/2013)

Dokumentacja chaty pomennonickiej we Włęczu (2012)

Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Badania architektoniczne – historia i perspektywy rozwoju (2013)

Współorganizacja konferencji „Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu (zespół kamienic na ul. Mostowej 6)” (2016)

Współorganizacja konferencji „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku” (2017)

Współorganizacja konferencji „Ochrona zabytków na Pomorzu i Kujawach w 100. rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce” (2018)

Zarząd:

Przewodniczący: Karolina Mrowińska

Skarbnik: Hanna Drożak

Sekretarz: Tomasz Ziemkiewicz

Opiekun: mgr Izabella Brzostowska, dr Maciej Prarat