Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rada Programowa kierunku Grafika

dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK – przewodniczący Rady

dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK

dr hab. Joanna Frydrychowicz-Janiak, prof. UMK

dr hab. Marek Zajko, prof. UMK

dr Piotr Florianowicz

dr Jakub Wawrzak

dr Dariusz Subocz (IZ)

mgr Maciej Pasieka – przedstawiciel absolwentów

Klaudia Malinowska – przedstawicielka studentów