ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja dla cudzoziemców – Grafika

Nabór 2023/2024

UWAGA! Dla kierunku grafika nie jest prowadzona II tura rekrutacji dla cudzoziemców w naborze 2023/2024.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju uzyskania świadectwa.

Zasady kwalifikacji: 

– przegląd portfolio;

– autoprezentacja;

– konkurs świadectw dojrzałości.

Portfolio. Powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku pdf (o nazwie: „Nazwisko_Imię_portfolio”), ponumerowanych i opisanych: tytuł, technika, format, rok powstania. Do dodatkowych realizacji: animacje, wideo itp. powinny być podane linki do odtworzenia (YouTube, strona, dysk itp.). Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio prac plastycznych. Portfolio powinno zawierać: 10 prac rysunkowych, maks. 5 szkiców oraz 10 prac malarskich. Rysunki: format preferowany 100×70 cm; studia z natury postaci (min. 5) lub martwych natur (maks. 5), wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel, piórko, patyk, pastel itp.), szkice: dowolny format i technika. Malarstwo: format prac min. 50×70 cm, studia martwej natury (min. 5), lub postaci (maks. 5), wykonane za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl, akwarela itp.), podobrazie dowolne. Do portfolio dodatkowo można dołączyć prace reprezentujące inne dyscypliny: realizacje graficzne w różnych technikach, projektowanie graficzne, fotografia, animacja, wideo itp., maksymalnie do 5 z każdej dyscypliny.

Autoprezentacja. Kandydat do kompletu prezentującego prace artystyczne dołącza plik pdf (do 2000 znaków ze spacjami) stanowiący formę syntetycznej autoprezentacji, zawierającej odpowiedzi na pytania:

1) Dlaczego wybrałeś ten kierunek studiów?

2) Co skłoniło Cię do wyboru Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu?

3) Jakie nowoczesne lub współczesne zjawisko artystyczne, twórca, bądź dzieło sztuki Cię fascynuje?

4) Dodatkowy komentarz (osobista motywacja, charakterystyka własnej twórczości, działalności, osiągnięcia, itp.).