Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rada Programowa kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna

dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo, prof. UMK – przewodnicząca Rady

prof. dr hab. Marian Stępak

prof. dr hab. Marek Szary

dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK

dr Dominika Łowkajtis

dr Maria Szczodrowska

dr Dariusz Delik (IZ)

mgr Joanna Cieślikowska – doradca

Weronika Stuczyńska – przedstawicielka absolwentów

Iza Karaszewska – przedstawicielka studentów