Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rada Programowa kierunku Malarstwo

prof. dr hab. Kazimierz Rochecki – przewodniczący Rady

prof. dr hab. Piotr Klugowski

dr hab. Ireneusz Kopacz, prof. UMK

dr hab. Anna Wysocka, prof. UMK

dr Piotr Zaporowicz

dr Dariusz Delik (IZ)

mgr Marzena Wilk – przedstawicielka absolwentów

Agnieszka Tolarczyk– przedstawicielka studentów