Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rada Programowa kierunku Historia Sztuki

prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowskaprzewodnicząca Rady

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

dr hab. Anna Błażejewska, prof. UMK

dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK

dr Sebastian Dudzik

dr Emilia Ziółkowska-Ganc

mgr Anna Kroplewska-Gajewska (IZ)

mgr Natalia Cieślak – przedstawicielka absolwentów

Agata Grodź – przedstawicielka studentów