ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Zgłoszenie publikacji wydania poza limitem Wydziału Sztuk Pięknych w roku kalendarzowym 2020