ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Aktualne postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne dr Magdalena Iwanicka
Wniosek: wniosek M. Iwanicka
Autoreferat: autoreferat M. Iwanicka 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji M. Iwanicka 
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady Wydziału

Postępowanie habilitacyjne dr Sławomir Kamiński
Wniosek: wniosek S. Kamiński
Autoreferat: autoreferat S. Kamiński 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej:
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady Wydziału

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzata Drozd-Witek
Wniosek: wniosek M. Drozd-Witek
Autoreferat: autoreferat M. Drozd-Witek
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej:
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady Wydziału

Postępowanie habilitacyjne dr Anna Baran
Wniosek: wniosek A. Baran
Autoreferat: autoreferat A. Baran
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej:
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady Wydziału

Postępowanie habilitacyjne dr Monika Szpener
Wniosek: wniosek dr M. Szpener
Autoreferat: autoreferat dr M. Szpener
Harmonogram postępowania habilitacyjnego: skład komisji M. Szpener
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej:
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady Wydziału

Postępowanie habilitacyjne dr Katarzyny Tretyn-Zečević
Wniosek: wniosek dr K. Tretyn-Zečević
Autoreferat: autoreferat dr K. Tretyn-Zečević
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji Katarzyna Tretyn
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady Wydziału

Postępowanie habilitacyjne dr Krzysztofa Skrzypczyka
Wniosek: wniosek K. Skrzypczyk
Autoreferat: Autoreferat K.Skrzypczyk
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji K. Skrzypczyka
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady Wydziału

Postępowanie habilitacyjne dr Aleksandry Sojak-Borodo
Wniosek: Wniosek habilitacyjny A. Sojak Borodo
Autoreferat: Autoreferat A. Sojak-Borodo 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji A. Sojak-Borodo
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady Wydziału