ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Aktualne postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne dr Sławomira Kamińskiego
Wniosek: wniosek S. Kamiński
Autoreferat: autoreferat S. Kamiński 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji Kamiński 
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady Dyscypliny:

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Drozd-Witek
Wniosek: wniosek M. Drozd-Witek
Autoreferat: autoreferat M. Drozd-Witek
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji Drozd-Witek 
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady Dyscypliny:

Postępowanie habilitacyjne dr Anny Baran
Wniosek: wniosek A. Baran
Autoreferat: autoreferat A. Baran
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji Baran
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady Dyscypliny:

Postępowanie habilitacyjne dr Katarzyny Tretyn-Zečević
Wniosek: wniosek dr K. Tretyn-Zečević
Autoreferat: autoreferat dr K. Tretyn-Zečević
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji Katarzyna Tretyn
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady Dyscypliny:

Postępowanie habilitacyjne dr Krzysztofa Skrzypczyka
Wniosek: wniosek K. Skrzypczyk
Autoreferat: Autoreferat K.Skrzypczyk
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji K. Skrzypczyka
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady Dyscypliny: