ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Aktualne postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne dr Monika Szpener
Wniosek: wniosek dr M. Szpener
Autoreferat: autoreferat dr M. Szpener
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej:
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady Wydziału

Postępowanie habilitacyjne dr Katarzyny Tretyn-Zečević
Wniosek: wniosek dr K. Tretyn-Zečević
Autoreferat: autoreferat dr K. Tretyn-Zečević
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej:
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady Wydziału

Postępowanie habilitacyjne dr Krzysztofa Skrzypczyka
Wniosek: wniosek K. Skrzypczyk
Autoreferat: Autoreferat K.Skrzypczyk
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji K. Skrzypczyka
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady Wydziału

Postępowanie habilitacyjne dr Aleksandry Sojak-Borodo
Wniosek: Wniosek habilitacyjny A. Sojak Borodo
Autoreferat: Autoreferat A. Sojak-Borodo 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji A. Sojak-Borodo
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady Wydziału

Postępowanie habilitacyjne dr Mirosława Wachowiaka
Wniosek: wniosek M. Wachowiak
Autoreferat: autoreferat M. Wachowiak
Harmonogram postępowania habilitacyjnego: harmonogram M. Wachowiak
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład Komisji M. Wachowiak
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady Wydziału

Postępowanie habilitacyjne dr Iwony Szpak-Pawłowskiej
Wniosek: wniosek
Autoreferat: autoreferat
Harmonogram postępowania habilitacyjnego: harmonogram I. Szpak-Pawłowska
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji Iwona Szpak- Pawłowska
Recenzja 1: recenzja dr hab. T. Myjak
Recenzja 2: recenzja Ewa Latkowska- Żychska
Recenzja 3:  Recenzja M. Rochecka
Uchwała Rady Wydziału:  uchwała w sprawie nadania stopnia I. Szpak- Pawłowska