Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Postępowania zakończone nauki o sztuce

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE – PRZEWÓD DOKTORSKI
ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA W DZIEDZINIE NAUK HUMANISTYCZNYCH W DYSCYPLINIE
NAUK O SZTUCE

Imię i nazwisko oraz rok obrony

Daria Jagiełło 2021
Mateusz Marszałkowski 2020
Aldona Daria Tołysz 2020
Weronika Aurelia Kofel 2020
Agata Iwona Knapik 2019
Monika Tamara Kosteczko-Grajek 2019
Janina Poskrobko-Strzęciwilk 2019
Magdalena Małgorzata Ginter-Frołow 2018
Beata Iwona Klimek 2018
Alicja Joanna Saar-Kozłowska 2018
Joanna Zaremba-Penk 2018
Jarosław Wowak 2017
Barbara Kobusińska-Behal 2016
Peter Machala 2016
Teresa Łękawa–Wysłouch 2015
Magdalena Jakubek 2015
Anna Król 2015
Mateusz Soliński 2015
Magdalena Nierzwicka 2015