Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Postępowania zakończone nauki o sztuce

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE – PRZEWÓD DOKTORSKI
ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA W DZIEDZINIE NAUK HUMANISTYCZNYCH W DYSCYPLINIE
NAUK O SZTUCE

Imię i nazwisko oraz rok obrony

Tomasz Kowalski 2021

Daria Jagiełło 2021

Mateusz Marszałkowski 2020

Aldona Daria Tołysz 2020

Weronika Aurelia Kofel 2020

Agata Iwona Knapik 2019

Monika Tamara Kosteczko-Grajek 2019

Janina Poskrobko-Strzęciwilk 2019

Magdalena Małgorzata Ginter-Frołow 2018

Beata Iwona Klimek 2018

Alicja Joanna Saar-Kozłowska 2018

Joanna Zaremba-Penk 2018

Jarosław Wowak 2017

Barbara Kobusińska-Behal 2016

Peter Machala 2016

Teresa Łękawa–Wysłouch 2015

Magdalena Jakubek 2015

Anna Król 2015

Mateusz Soliński 2015

Magdalena Nierzwicka 2015