Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Aktualnie prowadzone postępowania w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne

Postępowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

mgr Aleksandra Truchel

Data wszczęcia przewodu: 16.04.2019r.
Promotor: dr hab. Grzegorz Maślewski
Temat rozprawy doktorskiej: “BAGAŻ” – o napięciach znaczeniowych w modułowych obiektach przestrzennych zależnie od ich skali i relacji z otoczeniem.

Streszczenie_Aleksandra Truchel

Summary_Aleksandra Truchel

recenzja rozprawy doktorskiej A. Truchel- dr hab. inż arch. Jacek Krenz

recenzja rozprawy doktorskiej A. Truchel dr hab.Tomasz Matusewicz

zawiadomienie o publicznej obronie  mgr A. Truchel