Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Aktualnie prowadzone postępowania w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne

Postępowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

mgr Aleksandra Truchel-Treder

 1. Data wszczęcia przewodu: 16.04.2019r.
 2. Promotor: dr hab. Grzegorz Maślewski
 3. Temat rozprawy doktorskiej: “BAGAŻ” – o napięciach znaczeniowych w modułowych obiektach przestrzennych zależnie od ich skali i relacji z otoczeniem.

mgr Magdalena Chomiak

 1. Data wszczęcia przewodu: 12.03.2019 r.
 2. Promotor: dr hab. Anna Wysocka-Bogacka, prof. UMK
 3. Temat rozprawy doktorskiej: “Nieobecność”. Poszukiwanie możliwości wyrazowych materii w autorskiej tkaninie artystycznej.
 4. Obrona pracy doktorskiej
  • Ogłoszenie: zawiadomienie M. Chomiak
  • Recenzja 1: recenzja Prof. Ewa Latkowska-Żychska
  • Recenzja 2: recenzja Prof. Anna Goebel
  • Streszczenie w językach polskim i angielskim: streszczenie rozprawy

mgr Emma Kwiatkowska

 1. Data wszczęcia przewodu: 12.03.2019 r.
 2. Promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
 3. Temat rozprawy doktorskiej: Mad Times. Autorskie sposoby przekazywania treści w technikach wklęsłodruku i wypukłodruku.
 4.  Obrona pracy doktorskiej
  • Ogłoszenie: zawiadomienie E. Kwiatkowska aneks do zawiadomienia
  • Recenzja 1: recenzja dr hab. Marcin Białas, prof. ASP
  • Recenzja 2: recenzja dr hab. Dariusz Syrykowski, prof. ASP
  • Streszczenie w języku polskim: streszczenie rozprawy
  • Streszczenie w języku angielskim: summary
  • Upublicznienie dzieła artystycznego: galeria

mgr Wacław Kuczma

 1. Data wszczęcia przewodu: 15.01.2019 r.
 2. Promotor: dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK
 3. Temat rozprawy doktorskiej: Realizm formy w kontekście abstrakcji obrazu