Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Aktualnie prowadzone postępowania w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne

Postępowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora..

mgr Aleksandra Truchel-Treder

 1. Data wszczęcia przewodu: 16.04.2019r.
 2. Promotor: dr hab. Grzegorz Maślewski
 3. Temat rozprawy doktorskiej: “BAGAŻ” – o napięciach znaczeniowych w modułowych obiektach przestrzennych zależnie od ich skali i relacji z otoczeniem.

mgr Magdalena Chomiak

 1. Data wszczęcia przewodu: 12.03.2019 r.
 2. Promotor: dr hab. Anna Wysocka-Bogacka, prof. UMK
 3. Temat rozprawy doktorskiej: “Nieobecność”. Poszukiwanie możliwości wyrazowych materii w autorskiej tkaninie artystycznej.

mgr Emma Kwiatkowska

 1. Data wszczęcia przewodu: 12.03.2019 r.
 2. Promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
 3. Temat rozprawy doktorskiej: Mad Times. Autorskie sposoby przekazywania treści w technikach wklęsłodruku i wypukłodruku.

mgr Wacław Kuczma

 1. Data wszczęcia przewodu: 15.01.2019 r.
 2. Promotor: dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK
 3. Temat rozprawy doktorskiej: Realizm formy w kontekście abstrakcji obrazu

mgr Piotr Grygorkiewicz

 1. Data wszczęcia przewodu: 12.06.2018 r.
 2. Promotor: dr hab. Witold Pochylski
 3. Temat rozprawy doktorskiej: Transpozycja procesów życiowych organizmów na obraz i dźwięk
 4. Obrona pracy doktorskiej

mgr Jakub Elwertowski

 1. Data wszczęcia przewodu: 15.05.2018 r.
 2. Promotor: dr hab. Ireneusz Kopacz, prof. UMK
 3. Temat rozprawy doktorskiej: MINIMALIZM. Redukowanie środków wyrazu plastycznego w kompozycjach kolażowych – budowanie jednolitej i spójnej harmonii.

mgr Agata Ciesielska-Shovkun

 1. Data wszczęcia przewodu: 06.02.2018 r.
 2. Promotor: dr hab. Marek Zajko, prof. UMK
 3. Temat rozprawy doktorskiej: IN-TO-ME-SEE – czyli zajrzyj do mnie
 4. Obrona pracy doktorskiej

mgr Łukasz Pochylski

 1. Data wszczęcia przewodu: 06.02.2018 r.
 2. Promotor: dr hab. Krzysztof Białowicz
 3. Temat rozprawy doktorskiej: OSTATNIE KINO. Transformacja, modyfikacja obrazów cyfrowych i analogowych. Poszukiwanie wartości plastycznych w filmie.
 4. Obrona pracy doktorskiej

Postępowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

mgr Weronika Marszelewska

 1. Data wszczęcia przewodu: 16.01.2018 r.
 2. Promotor: dr hab. Michał Rygielski
 3. Temat rozprawy doktorskiej: Obrazowanie przestrzeni przy użyciu technik wypukłodruku na przykładzie własnej twórczości
 4. Obrona pracy doktorskiej

mgr Alicja Wieczorek

 1. Data wszczęcia przewodu: 16.01.2018 r.
 2. Promotor: dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK
 3. Temat rozprawy doktorskiej: PAMIĘTNIK – systematyczność, automatyzm i przypadek w procesie twórczym.
 4. Obrona pracy doktorskiej

mgr Magdalena Toczydłowska-Talarczyk

 1. Data wszczęcia przewodu: 21 marca 2017 r.
 2. Promotor: dr hab. Nikodem Pręgowski
 3. Temat rozprawy doktorskiej: Ilustracja jako środek wyrazu w autorskiej książce obrazkowej da dorosłych – na podstawie realizacji książki „Zalesie”
 4. Obrona pracy doktorskiej