Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Aktualnie prowadzone postępowania w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne

Postępowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

mgr Aleksandra Truchel-Treder

Data wszczęcia przewodu: 16.04.2019r.
Promotor: dr hab. Grzegorz Maślewski
Temat rozprawy doktorskiej: “BAGAŻ” – o napięciach znaczeniowych w modułowych obiektach przestrzennych zależnie od ich skali i relacji z otoczeniem.

mgr Wacław Kuczma

Data wszczęcia przewodu: 15.01.2019 r.
Promotor: prof. dr hab. Alicja Majewska
Temat rozprawy doktorskiej: Realizm formy w kontekście abstrakcji obrazu
Ogłoszenie: zawiadomienie
Recenzja 1:prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński
Recenzja 2: prof. dr hab. Paweł Lewandowski-Palle
Streszczenie w języku polskim: Streszczenie rozprawy w j. polskim 
Streszczenie w języku angielskim: Streszczenie rozprawy w j. angielskim