Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Aktualnie prowadzone postępowania nauki o sztuce

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE – PRZEWÓD DOKTORSKI
AKTUALNE POSTĘPOWANIA W DZIEDZINIE NAUK HUMANISTYCZNYCH W DYSCYPLINIE
NAUK O SZTUCE

Postępowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

mgr Ewelina Doiczman
1. Data wszczęcia przewodu: 5 grudnia 2017 r.
2. Promotor: dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK
3. Promotor Pomocniczy: dr Lech Brusewicz
4. Temat rozprawy doktorskiej: Niderlandzkie malarstwo marynistyczne XVI – XVIII w zbiorach polskich.

mgr Anna Kornelia Jędrzejewska
1. Data wszczęcia przewodu: 13 czerwca 2017 r.
2. Promotor: dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK
3. Temat rozprawy doktorskiej: Toruńskie kolekcje form piernikarskich.

mgr Marcin Goch
1. Data wszczęcia przewodu: 13 czerwca 2017 r.
2. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Malinowski
3. Temat rozprawy doktorskiej: Wilhelm Kotarbiński (1849-1921). Twórczość – recepcja-spuścizna artystyczna w muzeach i na rynku aukcyjnym.

mgr Honorata Gołuńska
1. Data wszczęcia przewodu: 21 czerwca 2016 r.
2. Promotor: dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK
3. Temat rozprawy doktorskiej: Wystawa paryska – mit a rzeczywistość. Dział Polski na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłu Nowoczesnego w Paryżu w 1925 roku.

Postępowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

mgr Małgorzata Baka
1. Data wszczęcia przewodu: 13 marca 2012 r.
2. Promotor: dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK
3. Temat rozprawy doktorskiej: Polskie kolekcjonerstwo afrykanistyczne po II wojnie światowej.