Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Kontakt

Koordynator stron www Wydziału:

dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK

e-mail: wszpstrona@umk.pl

współpraca dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska, prof. UMK

e-mail: szpak81@umk.pl

Wymagania odnoszące się do materiałów na stronę www znajdują się w zakładce Wymagania dotyczące przesyłanych materiałów na stronę WWW

Koordynatorzy podstron:

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki: dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK, dr Maciej Wierzbicki, e-mail: iastrona@umk.pl

Dyscyplina; Nauki o Sztuce: dr Sławomir Kamiński, dr Anna Zareba, e-mail: izkstrona@umk.pl

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wydział Sztuk Pięknych, tel. centrala (+48) 56-611-38-10 piekne@umk.pl

1. ul. Sienkiewicza 30/32

2. ul. Krasińskiego 73/75

3. ul. Sienkiewicza 6

4. ul. Sienkiewicza 4

5. ul. Mickiewicza 121

6. ul. Szosa Bydgoska 50/56

7. ul. Gagarina 7

8. ul. Bojarskiego 1