Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Katedra Intermediów

  1. Charakterystyka obszaru badawczego

Specyfiką Katedry jest łączenie ze sobą różnych postaci działań artystycznych (sztuki wizualne, muzyka, film, teatr, literatura, fotografia, multimedia, dizajn i inne), jak i nowoczesne wykorzystywanie tak pojmowanej kreacji w twórczości artystycznej, działalności komercyjnej (promocyjnej i reklamowej) oraz aktywności edukacyjnej. Staramy się umożliwić naszym absolwentom zdobycie możliwie jak największej wiedzy i zakresu umiejętności praktycznych, pozwalających na skuteczne zaistnienie na rynku pracy. Prowadzimy nowoczesne kształcenie w zakresie multimediów, intermediów, fotografii, projektowania wizualnego, animacji komputerowej 2D i 3D, wideo i audio i ich twórczego wykorzystania w sztuce, reklamie i Internecie. Obok poznawania nowoczesnych technik cyfrowej obróbki obrazu i dźwięku, studenci tworzą niekonwencjonalne intermedialne realizacje artystyczne: działania i akcje plastyczne, performance, environment, instalacje, obiekty, koncerty multimedialne i projekcje audiowizualne. Współpracujemy z różnymi wydziałami naszej uczelni oraz instytucjami kulturalnymi w Toruniu, m.in. Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziałem Filologicznym, Centrum Sztuki Współczesnej, Galerią Wozownia. W bardzo nowocześnie wyposażonym Uczelnianym Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK, w profesjonalnym studiu Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej,  studenci odbywają część zajęć z realizacji telewizyjnych i dźwiękowych.

 

  1. Dydaktyka

W Katedrze kształcą się studenci kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna na specjalności Multimedia i fotografia. Naszą kadrę tworzą artyści, animatorzy kultury i naukowcy, biorący czynny udział w wystawach i prezentacjach sztuki w Polsce i na świecie, a także często będący inicjatorami takich wydarzeń. Prowadzą oni zajęcia sześciu pracowniach: Fotografii, Multimediów, Ikonosfery, Intermediów, Projektowania wizualnego i Interdyscyplinarnej.  Śledząc obecne trendy w sztuce i reklamie oraz potrzeby rynku pracy, wykorzystują te obserwacje w praktyce, stale modyfikując i unowocześniając programy dydaktyczne.

 

  1. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Katedra Intermediów, ze względu na uniwersalny i zróżnicowany wymiar działań artystycznych, które generuje działalność dydaktyczna, współpracuje w wieloma podmiotami reprezentującymi szeroki wachlarz działalność artystycznej, kulturalnej i naukowej. Przykładami współpracy Katedry ze środowiskiem zewnętrznym są: Festiwal SKYWAY 2019, Mapping „Retush” studentów pracowni multimediów, Pogoń – 2019 / Dzwonię na policję, dwie wystawy studenckie w ramach współpracy Akademią Sztuki w Szczecinie, 2019, O!PLA 2019, pokazy filmów konkursowych Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA, indywidualne wystawy pracowników KPI w galeriach Alte Feuerwache, Art Suplement, Getynga, Niemcy, 2019, wystawa niemieckiej artystki Miriam Hilker w Galerii S (KPI) we współpracy z Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Toruniu, 2019, konkurs na projekt gry komputerowej organizowany we współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK oraz firmą VIVID GAMES, (2018-2019), Dzyga Art. Gallery we Lwowie, współpraca przy organizacji wystawy i pracowników Wydziału Sztuk Pięknych UMK, 2018 r., Lwowska Narodowa Akademia Sztuki, współpraca przy organizacji interdyscyplinarnego pleneru studentów we Lwowie, 2017 r., “Gniazdo/Nest cz. 1”, wystawa pracowników KPI i ASP w Gdańsku,  w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu,  2017, “Frakcja/Akcja/Toruń/100” grupa artystek “Frakcja” z Łodzi, Galeria S w Toruniu oraz współpraca z takimi instytucjami jak: Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Galeria Wozownia w Toruniu, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuki w Szczecinie, Galeria Atelier du Nord, Fribourg, Szwajcaria, Okręg Toruński Związku Polskich Artystów Plastyków w Toruniu, Galeria nad Wisłą w Toruniu, Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna, Lwowska Narodowa Akademia Sztuki, Ukraina, Dzyga Art. Gallery we Lwowie, Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego,  Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Toruniu, Galeria Art Suplement w Getyndze, Niemcy, Teatr Wilama Horzycy w Toruniu, Festiwal Polskiej Animacji O!PLA.