Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry

  1. Charakterystyka obszaru badawczego

Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry zajmuje się konserwacją-restauracją oraz badaniami bardzo różnorodnych obiektów zabytkowych,  o znaczeniu historycznym, a także powstałych współcześnie.  Są to obiekty powstałe głównie na podłożu papierowym, tekturze, skórze garbowanej, pergaminie, tkaninach.  Przykładami dzieł, które trafiają do pracowni konserwatorskich, są: księgi, rękopisy, dokumenty z pieczęciami (pergaminowe, papierowe), dokumenty stemplowane, dyplomy, ulotki, maszynopisy, wachlarze, wyroby z wosku (pieczęcie, świece, figurki), wyroby skórzane (m.in. siodła, uprzęże, kurdybany, oprawy książkowe), skóra z wykopalisk archeologicznych, globusy, grafiki, mapy, ilustracje, plakaty, malowidła na tkaninie, papierze i tekturze, parawany, fotografie, oleodruki, itp.  Jednostka wykonuje odpłatnie prace wykonane na tego typu obiektach, wykonuje również usługi badawcze. Są to między innymi badania mające na celu ustalenie autentyczności lub datowanie dzieł sztuki, dokumentów,  badania mikrobiologiczne,  materiałoznawcze oraz mające na celu określenie stanu zachowania obiektów. Do obszaru badawczego Katedry należy testowanie nowych środków i technik konserwatorskich, zjawisk związanych z degradacją materiałów,  a także technologii i techniki wykonania zabytków w ramach różnych projektów.  Wyniki badań i realizacji konserwatorskich są przedmiotem publikacji głównie polsko- i anglojęzycznych. Katedra organizuje także konferencje naukowe w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej, które często łączą nie tylko  środowisko konserwatorskie oraz opiekunów zbiorów, ale także specjalistów z różnych dziedzin nauki (historyków, chemików, biologów, itd.).

 

  1. Dydaktyka

Prowadzone są zajęcia związane z badaniami technologii i techniki wykonania obiektów, projektem konserwatorskim i dokumentacją, pracownie kształcące umiejętności artystyczne i konserwatorskie (kopia i miniatura książkowa, grafika, rysunek, malarstwo, liternictwo, oprawianie i zabezpieczanie obiektów zabytkowych, tradycyjne techniki introligatorskie), wykłady związane z historią budowy obiektów oraz metodyką konserwacji; specjalistyczne pracownie konserwacji i restauracji: bloku i oprawy książki zabytkowej, fotografii, tkanin, dzieł sztuki Orientu, metali, archiwaliów, malarstwa na papierze, skóry historycznej i archeologicznej, oraz pracownia mikrobiologiczna.

 

  1. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Katedra współpracuje w zakresie badań i konserwacji z szeroką siecią instytucji państwowych. Wśród  nich znajdują się między innymi biblioteki, archiwa, muzea o bardzo różnej specyfice gromadzonych zbiorów (np. memorialne, wojskowe, jeździeckie, historii techniki, papiernictwa, etnograficzne, biologiczne), klasztory, kościoły, skanseny, jednostki archeologiczne. Katedra współpracuje także z pracowniami badawczymi znajdującymi się w infrastrukturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz w różnych instytucjach poza uczelnią. Do pracowni przyjmowane są obiekty wymagające przeprowadzenia prac konserwatorskich w różnym zakresie – od konserwacji zachowawczej do pełnej, a także restauracji. Zleceniodawcami są nie tylko instytucje, ale również osoby prywatne i firmy. Wykonywane są również badania dowodów w sprawach prowadzonych przez policję i prokuraturę. Badania prowadzone są nie tylko w jednostce macierzystej, ale również poza uczelnią – na przykład w magazynach, miejscach zalań, pomieszczeniach wilgotnych. Prowadzone są zajęcia edukacyjne nie tylko dla konserwatorów, ale również archiwistów, bibliotekarzy, warsztaty czerpania papieru. Katedra jest otwarta na szeroko rozumianą współpracę, nawiązuje kontakty naukowe z ośrodkami polskimi i zagranicznymi.