Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Sztuka mediów i edukacja wizualna

Nabór 2023/2024 dla cudzoziemców

Sztuka mediów i edukacja wizualna – I stopień

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju uzyskania świadectwa. Obowiązuje rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej – 150 zł.

Zasady kwalifikacji:

Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku pdf (o nazwie: „Nazwisko_Imię_portfolio”), ponumerowanych i opisanych: tytuł, technika, format, rok powstania. W portfolio powinna znaleźć się jedna praca na zadany temat z zadania “kompozycja”. Podczas rekrutacji na rok 2023/2024 hasło z kompozycji brzmi: “Faceless self-portrait” (Autoportret bez twarzy). Formaty prac: 100 x 70 cm, 72 dpi rgb, pion lub poziom. Technika dowolna. W przypadku video lub animacji należy umieścić link do strony umożliwiający odtworzenie. Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio prac plastycznych. Zestaw prac plastycznych powinien zawierać minimum 15 prac: rysunek z modela, malarstwo, fotografia, grafika cyfrowa wideo (należy podać link WWW) i/lub animacja (należy podać link WWW).

Autoprezentacja. Kandydat do kompletu prezentującego prace artystyczne dołącza plik pdf (do 2000 znaków ze spacjami) lub nagranie wideo (nie dłuższe niż 5 minut) stanowiące formę syntetycznej autoprezentacji, zawierającej odpowiedzi na pytania:

  1. Dlaczego wybrałeś ten kierunek studiów?
  2. Co skłoniło Cię do wyboru Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu?
  3. Jakie nowoczesne lub współczesne zjawisko artystyczne, twórca, bądź dzieło sztuki Cię fascynuje?
  4. Dodatkowy komentarz (osobista motywacja, charakterystyka własnej twórczości, działalności, osiągnięcia, itp.

Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot spośród wskazanych.

Druga – uzupełniająca tura naboru uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.

———-

Sztuka mediów i edukacja wizualna – II stopień

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o charakterze artystycznym z zakresu sztuk plastycznych oraz absolwenci studiów I stopnia i/lub II stopnia z obszaru nauk o sztuce. Obowiązuje rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej – 85 zł.

Zasady kwalifikacji:

Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku pdf. Wielkość plików nie powinna przekraczać formatu 100 cm x 100 cm, 72 dpi RGB. Poszczególne prace w pliku pdf muszą być ponumerowane i opisane: tytuł, technika, format, rok powstania. Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio prac.
Portfolio powinno zawierać:

10 prac wykonanych w technikach tradycyjnych ( rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa), format min. 50 cm x 70 cm;

5 prac wykonanych przy pomocy programów graficznych (ilustracja/plakat/ identyfikacja graficzna), format dowolny/ wydruki;

5 fotograficznych/ wydruki
;
dodatkowo istnieje możliwość prezentacji prac wideo, animacji, projektów stron internetowych poprzez wskazanie linku do stron internetowych.

Druga – uzupełniająca tura naboru uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.