Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Ochrona dóbr kultury

Nabór 2023/2024 dla cudzoziemców

Ochrona dóbr kultury – I stopień

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości. Obowiązuje rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju uzyskania świadectwa.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę następujące przedmioty: historia, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny.

Druga tura naboru uruchamiana jest tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.

———-

Ochrona dóbr kultury – II stopień

Obowiązuje rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata lub równoważny kierunku ochrona dóbr kultury, tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunków archeologia, architektura, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, etnologia, filologia, filologia polska, filozofia, grafika, historia, historia sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, intermedia, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, krytyka artystyczna, kulturoznawstwo, malarstwo, pedagogika, rzeźba, scenografia, socjologia, sztuka mediów, teologia lub studiów z obszarów: sztuki, nauk technicznych, nauk humanistycznych, nauk społecznych.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Druga tura naboru uruchamiana jest tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.