Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Historia sztuki

Nabór 2024/2025 dla cudzoziemców

Historia sztuki – I stopień

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości. Obowiązuje rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju uzyskania świadectwa.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę następujące przedmioty: historia, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest jeden najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot (spośród wymienionych powyżej), tzn. przedmiot, z którego otrzymał najwyższy wynik.

Druga tura naboru uruchamiana jest tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.

———-

Historia sztuki – II stopień

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. Obowiązuje rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów.

Druga tura naboru uruchamiana jest tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.