Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Architektura wnętrz

Nabór 2023/2024 dla cudzoziemców

Architektura wnętrz – I stopień

Kandydatów obowiązuje rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej – 150 zł.

Zasady kwalifikacji:

Portfolio należy przesłać w jednym pliku pdf zatytułowanym „Nazwisko_Imię_portfolio” (można np. przygotować prezentację w PowerPoint i wyeksportować ją do pliku pdf). Poszczególne prace w pliku pdf muszą być ponumerowane i opisane: tytuł, technika, format, rok powstania. Należy przesłać następujące prace:
– 2 kompozycje malarskie – format, tematyka i technika dowolna. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie zakomponowanie elementów na płaszczyźnie oraz zaprezentowanie swojej wrażliwości na kolor. Należy przesłać po jednym zdjęciu każdej z prac;
– 4 prace rysunkowe, w tym minimum jedna przedstawiająca człowieka – format i technika dowolna. Oczekujemy rysunku konstrukcyjnego odwzorowującego prawidłowe proporcje postaci (może to być szkic). Nie należy jednak zapominać o zaprezentowaniu własnej wrażliwości i temperamentu artystycznego. Należy przesłać po jednym zdjęciu każdej z prac;
– 1 kompozycja przestrzenna – wykonana z papieru lub tektury forma przestrzenna będąca odpowiedzią na jedno z podanych haseł: przegroda, rozproszenie, dystans, kierunek, upadek. Kompozycję należy wykonać z materiału w 1 kolorze, suma ogólnych wymiarów pracy nie powinna być mniejsza niż 60 cm ( np. 20 cm x 20 cm x 20 cm). Pracę należy sfotografować w co najmniej trzech ujęciach;
– 3 zadania sprawdzające wyobraźnię przestrzenną – pliki z zadaniami będą do pobrania na stronie Wydziału.

Druga – uzupełniająca tura naboru uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.

———-

Architektura wnętrz – II stopień

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia w zakresie architektury wnętrz, architektury, wzornictwa lub studiów magisterskich w zakresie architektury, wzornictwa. Obowiązuje rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej – 150 zł.

Zasady kwalifikacji:

Portfolio powinno zawierać pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) oraz prace dokumentujące zainteresowania artystyczne i projektowe.

Kwalifikacja polega na analizie przesłanych przez kandydatów materiałów. Kandydat powinien wykazywać umiejętności w zakresie widzenia przestrzennego, rysunku odręcznego i technicznego, znajomość oprogramowania 3D oraz umiejętności w zakresie stosowania zasad ergonomii. Oprócz tego powinien wykazywać się umiejętnościami manualnymi, wrażliwością plastyczną i kreatywnością.

Druga – uzupełniająca tura naboru uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.