ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Informacja dla studentów I roku

Proszę pobrać plik pdf z informacjami Dziekanatu