Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

II TURA UZUPEŁNIAJĄCA rekrutacji 2022/2023

UWAGA! PROCEDURA REKRUTACYJNA ZOSTANIE URUCHOMIONA TYLKO NA TE KIERUNKI, NA KTÓRE ZOSTANIE OGŁOSZONA TURA UZUPEŁNIAJĄCA.

Dla kierunku architektura wnętrz I stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 9.08.2022 r. (wtorek) – 11.09.2022 r. (niedziela) do godz. 23:59. Egzamin praktyczny odbywa się w dniach 13.09-14.09.2022 r. (wtorek-środa). Dla kierunku architektura wnętrz II stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 10.08.2022 r. (środa) – 20.09.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Rekrutacja na podstawie oceny portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej przebiega w dniach 22.09.2022-23.09.2022 (czwartek-piątek), dodatkowo należy napisać list motywacyjny.

Dla kierunku grafika, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 9.08.2022 r. (wtorek) – 11.09.2022 r. (niedziela) do godz. 23:59. Ocena portfolio i autoprezentacji odbywa się w dniach 13.09-14.09.2022 r. (wtorek-środa).

Dla kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 9.08.2022 r. (wtorek) – 11.09.2022 r. (niedziela) do godz. 23:59. Kwalifikacja prac odbywa się 13.09.2022 r. (wtorek). Egzaminy praktyczne odbywają się w dniach 13.09-14.09.2022 r. (wtorek-środa).

Dla kierunku malarstwo, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 9.08.2022 r. (wtorek) – 13.09.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Egzamin praktyczny odbywa się w dniach 15.09-16.09.2022 r. (czwartek-piątek).

Dla kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna I stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 9.08.2022 r. (wtorek) – 13.09.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Kwalifikacja prac odbywa się 15.09.2022 r. (czwartek). Egzamin praktyczny odbywa się w dniach 15.09-16.09.2022 r. (czwartek-piątek). Dla kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna II stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 10.08.2022 r. (środa) – 20.09.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Rekrutacja na podstawie oceny portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej przebiega w dniach 22.09.2022-23.09.2022 (czwartek-piątek).

Dla kierunków na studia I stopnia: historia sztuki, krytyka artystyczna, ochrona dóbr kultury, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 9.08.2022 r. (wtorek) – 14.09.2022 r. (środa) do godz. 23:59. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Dla kierunków na studia II stopnia: historia sztuki, ochrona dóbr kultury, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 10.08.2022 r. (środa) – 20.09.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Kandydaci na historię sztuki przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, natomiast na ochronę dóbr kultury na podstawie konkursu ocen ze studiów.