Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

II TURA UZUPEŁNIAJĄCA rekrutacji 2023/2024

Dla kierunku architektura wnętrz I stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiega do dnia 12.09.2023 r. do godz. 23:59.

Dla kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiega do dnia 08.09.2023 r. do godz. 23:59.

Dla kierunku malarstwo, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiega do dnia 12.09.2023 r. do godz. 23:59.

Dla kierunku historia sztuki I stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiega do dnia 13.09.2023 r. do godz. 23:59.

Dla kierunku krytyka artystyczna I stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiega do dnia 13.09.2023 r. do godz. 23:59.

Dla kierunku ochrona dóbr kultury I stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiega do dnia 13.09.2023 r. do godz. 23:59.

——-

UWAGA! Dla kierunków: grafika oraz sztuka mediów i edukacja wizualna I stopnia, nie jest prowadzona II tura rekrutacji w naborze 2023/2024.

Dla kierunków II stopnia: architektura wnętrz, sztuka mediów i edukacja wizualna, historia sztuki, informacje o harmonogramie rekrutacji w II turze uzupełniającej, zostaną podane w późniejszym terminie.