Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

II TURA UZUPEŁNIAJĄCA rekrutacji 2022/2023

UWAGA! PROCEDURA REKRUTACYJNA ZOSTAŁA URUCHOMIONA TYLKO NA TE KIERUNKI, NA KTÓRYCH NIE ZOSTAŁ WYCZERPANY LIMIT PRZYJĘĆ W I TURZE. NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 SĄ  TO NIŻEJ WYMIENIONE KIERUNKI.

Dla kierunku architektura wnętrz II stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 10.08.2022 r. (środa) – 20.09.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Rekrutacja na podstawie oceny portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej przebiega w dniach 22.09.2022-23.09.2022 (czwartek-piątek), dodatkowo należy napisać list motywacyjny. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w budynku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu, w sali nr 18.

Dla kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 9.08.2022 r. (wtorek) – 11.09.2022 r. (niedziela) do godz. 23:59. Kwalifikacja prac odbywa się 13.09.2022 r. (wtorek) od godziny 8.00 w sali 15 przy ul. Sienkiewicza 6. Egzaminy praktyczne odbywają się w dniach: 13.09.2022 r. (wtorek) od 11.00 do 15.00 i od 16.00 do 20.00 (egzamin z malarstwa) oraz 14.09.2022 r. (środa) od 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 17.00 (egzamin z rysunku), w sali nr 16 przy ul. Sienkiewicza 6.

Dla kierunku malarstwo, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 9.08.2022 r. (wtorek) – 13.09.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Egzamin praktyczny odbywa się w dniach: 15.09-16.09.2022 r. (czwartek i piątek) w godz. 9.00-13.00 i 14.00-18.00 w salach 115 i 116 przy ul. Sienkiewicza 30/32 (w czwartek egzamin z rysunku, w piątek z malarstwa).

Dla kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna I stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 9.08.2022 r. (wtorek) – 13.09.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Kwalifikacja prac odbywa się 15.09.2022 r. (czwartek). w godz. 9.00-13.00 przy ul. Szosa Bydgoska 50/56, sala 101. Egzamin praktyczny odbywa się w dniu 15.09.2022 r. (czwartek) w godz. 15.00-19.00 (egzamin z rysunku) oraz w dniu 16.09.2022 r. (piątek) w godz. 9.00-13.00 (egzamin z malarstwa) i w godz. 15.00-18.00 (egzamin z kompozycji). Wszystkie egzaminy odbywają się w budynku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56, sala 101.

Dla kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna II stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 10.08.2022 r. (środa) – 20.09.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Rekrutacja na podstawie oceny portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej przebiega w dniach 22.09.2022-23.09.2022 (czwartek-piątek). Wszyscy kandydaci zgłaszają się 22.09.2022 r. na godz. 9.00 do sali 101 w Katedrze Rysunku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu – szczegółowy godzinowy harmonogram egzaminu dla poszczególnych osób będzie ustalany i modyfikowany po uwzględnieniu liczby kandydatów przybyłych na egzamin.

Dla kierunków na studia I stopnia: krytyka artystyczna, ochrona dóbr kultury, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 9.08.2022 r. (wtorek) – 14.09.2022 r. (środa) do godz. 23:59. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Dla kierunków na studia II stopnia: historia sztuki, ochrona dóbr kultury, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 10.08.2022 r. (środa) – 20.09.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Kandydaci na historię sztuki przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, natomiast na ochronę dóbr kultury na podstawie konkursu ocen ze studiów.

NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 NIE JEST PROWADZONA II TURA REKRUTACJI NA KIERUNKI: GRAFIKA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ I STOPNIA, HISTORIA SZTUKI I STOPNIA.