Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

I TURA rekrutacji 2023/2024

Dla kierunku GRAFIKA, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 5.06.2023 r. (poniedziałek) – 7.07.2023 r. (piątek) do godz. 23:59. Kwalifikacja prac plastycznych wraz z rozmową odbywa się 10.07.2023 r. (poniedziałek) od godz. 9.00 w sali 116 przy ul. Sienkiewicza 30/32, a egzamin praktyczny w dniach 11.07-12.07.2023 r. (wtorek-środa). Egzamin z rysunku: 11.07. godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00, egzamin z malarstwa: 12.07. godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00 w salach 112, 115, 116 przy ul. Sienkiewicza 30/32.

Dla kierunku MALARSTWO, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 5.06.2023 r. (poniedziałek) – 11.07.2023 r. (wtorek) do godz. 23:59. Stacjonarny egzamin praktyczny odbywa się w dniach 13.07-14.07.2023 r. (czwartek-piątek). Egzamin z rysunku: 13.07. godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00, egzamin z malarstwa: 14.07. godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00 w salach 112, 115, 116 przy ul. Sienkiewicza 30/32.

Dla kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ I stopnia, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 5.06.2023 r. (poniedziałek) – 11.07.2023 r. (wtorek) do godz. 23:59. Stacjonarny egzamin praktyczny odbywa się w dniach 13.07-14.07.2023 r. (czwartek-piątek). Egzamin z rysunku: 13.07. godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00, egzamin z malarstwa: 14.07. godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00 w salach 6, 101 przy ul. Szosa Bydgoska 50/56.

Dla kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ II stopnia, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 5.06.2023 r. (poniedziałek) – 25.07.2023 r. (wtorek) do godz. 23:59. Rekrutacja na podstawie nadesłanych zdalnie portfolio i listu motywacyjnego oraz stacjonarnej rozmowy kwalifikacyjnej przebiega w dniach 27.07-28.07.2023 r. (czwartek-piątek). 26.07. zostaną rozesłanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna: 27-28.07., godz. 9.00-17.00 w sali 18 przy ul. Szosa Bydgoska 50/56.

Dla kierunku KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 5.06.2023 r. (poniedziałek) – 7.07.2023 r. (piątek) do godz. 23:59. Stacjonarna kwalifikacja prac odbywa się 10.07.2023 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 w sali 101 przy ul. Sienkiewicza 30/32. Stacjonarne egzaminy praktyczne odbywają się w dniach 10.07-12.2023 r. (poniedziałek-środa). Egzamin z malarstwa: 10.07. godz. 15.00-19.00; 11.07. godz. 8.00-12.00 oraz 13.00-17.00, egzamin z rysunku: 12.07. godz. 8.00-12.00 oraz 13.00-17.00 w salach 117, 202, 322 przy ul. Sienkiewicza 30/32.

Dla kierunku SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA I stopnia, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 5.06.2023 r. (poniedziałek) – 11.07.2023 r. (wtorek) do godz. 23:59. Rekrutacja na podstawie zdalnie przesłanego portfolio prac oraz przeprowadzonej zdalnie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem przebiega w dniach 13.07-14.07.2023 r. (czwartek-piątek). Rozmowa kwalifikacyjna: 13.07. godz. 9.00-12.00 oraz 12.15-19.00; 14.07. godz. 9.00-12.00 oraz 12.15-15.00. Link do zdalnego spotkania zostanie udostępniony przez system IRK.

Dla kierunku SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA II stopnia, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 5.06.2023 r. (poniedziałek) – 25.07.2023 r. (wtorek) do godz. 23:59. Rekrutacja na podstawie oceny zdalnie przesłanego portfolio oraz zdalnej rozmowy kwalifikacyjnej przebiega w dniach 27.07-28.07.2023 r. (czwartek-piątek). 27.07. godz. 9.00-12.00 oraz 12.15-19.00, 28.07. godz. 9.00-12.00 oraz 12.15-15.00. Link do zdalnego spotkania zostanie udostępniony przez system IRK.

Dla kierunków na studia I stopnia: HISTORIA SZTUKI, KRYTYKA ARTYSTYCZNA, OCHRONA DÓBR KULTURY, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 5.06.2023 r. (poniedziałek) – 12.07.2023 r. (środa) do godz. 23:59. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Dla kierunków na studia II stopnia: HISTORIA SZTUKI, OCHRONA DÓBR KULTURY, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 5.06.2023 r. (poniedziałek) – 25.07.2023 r. (wtorek) do godz. 23:59. Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów.