Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Sztuk Pięknych - www.art.umk.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking (wspólny z nowym budyniem Centrum) z dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca posiadają oznaczenia pionowe.

Do budynku prowadzą dwa wejścia; jedno główne wejście po schodach, brak windy, platformy czy podjazdu. Drzwi otwierają się ręcznie. Drugie drzwi od podwórza (z parkingu) prowadzą z poziomu gruntu. Drzwi otwierane są ręcznie, otwarcie wymaga znacznej siły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się cztery klatki schodowe, których nie da się ominąć.

Rozkład pomieszczeń

Przy wejściu do budynku znajduje się portiernia (okienko na wysokości 90 cm). W pobliżu wejścia nie ma informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń, ale taką informację można uzyskać w znajdującej się przy wejściu recepcji.

W budynku żadna z łazienek nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

Budynek nie jest przystosowany do ewakuacji osób z niepełnosprawnością. Brak krzesła ewakuacyjnego dla osób z niepełnosprawnością. Brak systemu dźwiękowego do ewakuacji. W budynku jest wizualny system ewakuacyjny.

 

Wydział Sztuk Pięknych, Szosa Bydgoska 50/56

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajdują się dwa parkingi, jeden przed wejściem głównym dzielony wspólnie z Medycyną Pracy oraz drugi parking od drzwi wejściowych tylnych z podwórza. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście główne do budynku prowadzi poprzez schody – brak windy, pochylni. Wejście z podwórza jest z poziomu gruntu. Drzwi do budynku otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Budynek jest jednokondygnacyjny, nie mniej dwie pracownie znajdują się w podpiwniczeniu oraz dwie na półpiętrze, jedna duża pracownia znajduje się na I piętrze. Do tych pomieszczeń prowadzą jedynie schody.

W budynku brak jest windy, platform oraz podjazdu.

Rozkład pomieszczeń

Przy wejściu do budynku znajduje się portiernia (okienko na wysokości 90 cm). W pobliżu wejścia nie ma informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń, ale taką informację można uzyskać w znajdującej się przy wejściu recepcji. Szatnia z blatem na wysokości 90 cm.

W budynku żadna z łazienek nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

Budynek nie jest przystosowany do ewakuacji osób z niepełnosprawnością. Brak krzesła ewakuacyjnego dla osób z niepełnosprawnością. Brak systemu dźwiękowego do ewakuacji.

 

Wydział Sztuk Pięknych, ul. Mickiewicza 121

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonych i oznakowanych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście po schodach, brak pochylni, platformy czy windy.

Drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się jedna klatka schodowa, brak wewnętrznej windy.

Rozkład pomieszczeń

Przy wejściu do budynku znajduje się portiernia (okienko na wysokości 90 cm). W pobliżu wejścia nie ma informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń, ale taką informację można uzyskać w znajdującej się przy wejściu recepcji. Szatnia z blatem na wysokości 90 cm.

W budynku żadna z łazienek nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

Budynek nie jest przystosowany do ewakuacji osób z niepełnosprawnością. Brak krzesła ewakuacyjnego dla osób z niepełnosprawnością. Brak systemu dźwiękowego do ewakuacji. W budynku znajduje się tylko wizualny system ewakuacyjny.

 

Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking z dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca posiadają oznaczenia pionowe.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście, z poziomu gruntu. Drzwi otwierane są ręcznie, otwarcie wymaga znacznej siły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Każde schody można ominąć windą, która znajduje się pośrodku dwóch klatek schodowych.

Windy nie posiadają oznaczeń ani w Braille’u, ani sygnalizacji głosowej.

Rozkład pomieszczeń

Przy wejściu do budynku znajduje się portiernia (okienko na wysokości 90 cm). Szatnia z lada na wysokości 70 cm. W pobliżu wejścia nie ma informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń, ale taką informację można uzyskać w znajdującej się przy wejściu recepcji.

Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

Budynek nie jest przystosowany do ewakuacji osób z niepełnosprawnością. Brak krzesła ewakuacyjnego dla osób z niepełnosprawnością. Budynek posiada 4 wyjścia ewakuacyjne, w tym jedno główne przy portierni, dwa bezpośrednio z klatek schodowych i czwarte z dużej pracowni. Drzwi posiadają klamki antypaniczne.

Brak systemu dźwiękowego do ewakuacji. W budynku znajduje się tylko wizualny system ewakuacyjny.