ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Badania architektoniczne

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177):
Wykonanie badań architektonicznych dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków – Kościoła pw. św. Małgorzaty w Kiernozi, ul. T. Kościuszki 1, 99-412 Kiernozia
– informuję, że przetarg na powyższe postępowanie został rozstrzygnięty, oferty które wpłynęły nie przekroczyły założonego budżet. Z wybranym oferentem skontaktujemy się drogą mailową lub telefoniczną.

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.

Kacper Baer
(42) 635 80 04
Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 

W związku z prowadzonymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177), zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie poniższych badań architektonicznych: (informacja w dołączonych załącznikach):

Wykonanie badań architektonicznych dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków – Kościoła pw. św. Małgorzaty w Kiernozi, ul. T. Kościuszki 1, 99-412 Kiernozia

Proszę o wskazanie w ofercie przewidywanego terminu realizacji oraz o przesłanie informacji zwrotnej o otrzymaniu maila z ofertą.

Wszystkie potrzebne dokumenty prześle p. Kacper Baer
(42) 635 80 04
Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Prosimy zainteresowanych o kontakt