Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Administrator

Koordynator stron Wydziału:

dr hab. Piotr Birecki

e-mail: wszpstrona@umk.pl

Koordynatorzy podstron:

Instytut  Artystyczny: dr hab. Tomasz Barczyk, dr Maciej Wierzbicki, e-mail: iastrona@umk.pl

Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa: dr Sławomir Kamiński, dr Anna Zareba, e-mail:izkstrona@umk.pl