ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Karolina Kopeć
specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby

tel.: +48-56-611-3836
e-mail: kkopec@umk.pl


Bibliografia