ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Barbara Gmińska-Nowak
asystent
Katedra Technologii i Technik Sztuk Plastycznych

tel.: +48-56-611-3825
e-mail: b_gminska_nowak@umk.pl

Terminy konsultacji:
poniedziałek 14:30-16:00
s.204, ul. Sienkiewicza 30/32

Bibliografia