Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Hanna Rubnikowicz-Góźdź
asystent
Katedra Konserwacji-Restauracji Elementów i Detali ArchitektonicznychBibliografia