Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Katarzyna Polak
asystent
Katedra Konserwacji-Restauracji Elementów i Detali Architektonicznych

pokój: 216
tel.: +48-56-611-3833
e-mail: katarzyna.polak@umk.pl

Zainteresowania:
problematyka konserwatorska architektury i rzeźby kamiennej, badania konserwatorskie,

Terminy konsultacji:
w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 dyżur w poniedziałek 11.30 -13.30

Bibliografia