Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Tomasz Kowalski
asystent
Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

tel.: +48-56-611-3812
e-mail: tomasz.kowalski@umk.pl
www: http://www.zaklad-hssn.umk.pl/index.php/pracownicy-v2/10-pracownicy/196


Bibliografia