ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Agata Polny
asystent
Katedra Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką

tel.: +48-56-611-3916
e-mail: agatapolny@umk.pl


Bibliografia