Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Małgorzata Wawrzak
specjalista w zawodzie
Zakład Muzealnictwa, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

pokój: 313
tel.: +48-56-611-3820
e-mail: wawrzak@umk.pl


Bibliografia