Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr Joanna Arszyńska
adiunkt
Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej

pokój: 103
tel.: +48-56-611-4616
e-mail: jma@chem.umk.pl


Bibliografia