Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK
profesor nadzwyczajny
Zakład Kształcenia Artystycznego, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

pokój: 18
tel.: +48-56-611-3888
e-mail: miro@umk.pl


Bibliografia