Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Anna Mosingiewicz
wykładowca
Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

pokój: 311
tel.: +48-56-611-3814
e-mail: amos@umk.pl


Bibliografia