Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Terminarz posiedzeń Rady Dyscypliny Nauki o Sztuce

TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY DYSCYPLINY

NAUKI O SZTUCE 2020/2021

20. X. 2020
17. XI. 2020
1. XII. 2020
19. I. 2021
9. II. 2021
9. III. 2021
20. IV. 2021
18. V. 2021
1. VI. 2021
21. IX. 2021